NL

Warmteterugwinning uit afvalwater

Duurzaam alternatief voor klassieke systemen
Warmteterugwinning uit afvalwater

Geschikt voor openbare zwembaden en ‚Äčviskwekerijen. 


Warmteterugwinning

Veel toepassingen maken gebruik van water waarbij een voorgeschreven hoeveelheid water per uur ververst dient te worden. Denk bijvoorbeeld aan openbare zwembaden (suppletiewater) en viskwekerijen. Belangrijk is, dat het verversingswater op het moment van binnenstromen de gewenste temperatuur heeft. In de praktijk moet het verversingswater vaak verwarmd worden, wat gepaard gaat met een hoog energieverbruik.

De HydroX is een water-water-warmtewisselaar, waarmee warmte uit afvalwater teruggewonnen wordt. Warmte die weer gebruikt kan worden voor het opwarmen van het toegevoerde verversingswater.  Een duurzaam alternatief voor de klassieke systemen.


Werking

Het afvalwater en verversingswater worden beide door de HydroX geleid. Het relatief warme afvalwater zal afkoelen en het koelere verversingswater zal opwarmen. Daarna kan het verversingswater, eventueel via de huidige installatie, verder op de gewenste temperatuur gebracht worden.

 

Lager tot geen energieverbruik

Doordat het water al grotendeels is voorverwarmd in de HydroX, zal de energieconsumptie van de huidige installatie beduidend lager zijn. In sommige gevallen kan het in de HydroX voorverwarmde verse water rechtstreeks gebruikt worden en behoort het energieverbruik voor verwarmen tot het verleden. Maar ook omgekeerd, in situaties waar de gewenste temperatuur onder de temperatuur van het aangevoerde verse water ligt, kan de HydroX op dezelfde wijze ingezet worden om het verse water te koelen.

 

Voordelen HydroX

 

Berekening terugverdientijd met Exegy HydroCalc

Onderstaand rekenvoorbeeld laat zien hoe wij met de Exegy HydroCalc een snelle indicatie van de terugverdientijd kunnen geven.

Hoeveelheid te verversen water: 5m³/uur
Actuele temperatuur verversingswater: 14°C
Gewenste temperatuur aanvoerwater: 30°C

In deze situatie kan 30 kW teruggewonnen en hergebruikt worden om het verversingswater 5 °C voor te verwarmen.

Per dag: 30 kW x 24 uur x €0,09 per kWh x 1/3* =  € 22
Per jaar: €22 x 365 = € 8000
Energiekosten warmtepomp per jaar: € 500
Besparing op jaarbasis: € 7500

* Deze situatie met de HydroX hebben we in dit voorbeeld vergeleken met een situatie waarin de warmte - die nu met de HydroX teruggewonnen wordt -  opgewekt had moeten worden met een warmtepomp met een COP van 3. Dit verklaart de factor 1/3 in het rekenvoorbeeld.


 

HydroX in Cascade

Dankzij de modulaire opbouw van de HydroX water-water-warmtewisselaar kunt u meerdere wisselaars in cascade schakelen. Op deze manier kunt u nog meer energie terugwinnen om het water nog meer te kunnen voorverwarmen.