NL

Split-coil agrarische sector

Verlaging van energieverbruik
Split-coil agrarische sector

Geschikt voor de intensieve veehouderij


Energieterugwinning in zomer en winter

In de intensieve veehouderij gelden strikte regels volgens welke de agrarisch ondernemer moet ventileren. Deze ventilatierichtlijnen zijn opgesteld op basis van het aantal dieren in de stal.

In de praktijk komt het erop neer dat gedurende de winterperiode warme lucht de stal uitgeblazen wordt, terwijl in warme zomers de kou uit de stal geventileerd wordt en vervangen wordt door warme buitenlucht. In beide gevallen komt dit het klimaat en daarmee de gezondheid van de dieren niet ten goede. Er zal dus verwarmd respectievelijk gekoeld moeten worden om het klimaat zo optimaal mogelijk te houden. En dit gaat op zijn beurt weer gepaard met een hoog elektriciteitsverbruik en de daarbij behorende kosten.


Werking

De AeroX lucht-water-warmtewisselaar kan het energieverbruik significant verlagen. Daartoe wordt de AeroX in split-coil-opstelling toegepast. Een AeroX warmtewisselaar wordt in de uitgaande luchtstroom geplaatst en een andere in de ingaande luchtstroom van de stal. Tussen beide AeroX warmtewisselaars bevindt zich een gesloten watercircuit. De uitgaande luchtstroom wordt door de eerste warmtewisselaar geleid en geeft kou of warmte af aan het water dat door het slangenpakket van de warmtewisselaar stroomt. Dit water wordt gevoed aan de warmtewisselaar bij de ingaande lucht en zal daar de ingaande lucht verwarmen respectievelijk koelen. Dit systeem is eventueel te combineren met adiabatische koeling van de uitgaande lucht. Hierdoor kan de inkomende lucht extra gekoeld worden, zonder vocht toe te voegen aan de binnenkomende lucht. Mocht de gewenste temperatuur nog niet bereikt zijn, dan kan op conventionele wijze de temperatuur op de juiste waarde gebracht worden.

 

Voordelen AeroX

 

Berekening terugverdientijd met Exegy AeroCalc

Onderstaand rekenvoorbeeld laat zien hoe wij met de Exegy AeroCalc een snelle indicatie van de terugverdientijd kunnen geven.

Voorbeeld:

Hoeveelheid te verversen lucht op een koude winterdag: 50000  m³/uur
Actuele buitentemperatuur: -7 °C
Actuele buiten-RV: 90 %
Actuele staltemperatuur: 28 °C
Actuele stal-RV: 70 %

Met de AeroX in split-coil-opstelling kan de buitenlucht van -7 °C met de teruggewonnen restwarmte uit de uitgaande lucht ruim 11 °C voorverwarmd worden. Normaalgesproken zou deze energie weggeventileerd worden.

 

 

Over een heel jaar genomen zal de terugverdientijd op basis van energiebesparing tussen de vier en zes jaar liggen. Wanneer de betere dierprestaties (kengetallen) en het verminderde antibioticagebruik mee worden genomen, zal de terugverdientijd aanzienlijk korter zijn. Het klimaat in de stal zal stabieler zijn. Door de hogere inblaastemperatuur in de winter kan er met dezelfde energiehoeveelheid meer geventileerd worden. Daardoor zal onder andere de voederconversie verbeteren.

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het