NL

Split-coil-industrie

Voor verlaging van het energieverbruik
Split-coil-industrie

Geschikt voor fabriekshallen en beursgebouwen.


Energieterugwinning in zomer en winter

In de industrie gelden strikte regels volgens welke de industrieel ondernemer moet ventileren. Deze ventilatierichtlijnen zijn opgesteld op basis van het personen en activiteiten in de hal.

In de praktijk komt het erop neer dat gedurende de winterperiode warme lucht de hal uitgeblazen wordt. Gedurende warme zomers daarentegen wordt de kou uit de hal geventileerd en vervangen door warme buitenlucht. In beide gevallen komt dit het klimaat en daarmee de gezondheid van mens en dier niet ten goede. Er zal dus verwarmd respectievelijk gekoeld moeten worden om het klimaat zo optimaal mogelijk te houden. En dit gaat op zijn beurt weer gepaard met een hoog elektriciteitsverbruik en de daarbij behorende kosten.


Werking

De AeroX lucht-water-warmtewisselaar kan het energieverbruik significant verlagen. Daartoe wordt de AeroX in split-coil-opstelling toegepast. Een AeroX warmtewisselaar wordt in de uitgaande luchtstroom geplaatst en een andere in de ingaande luchtstroom van de hal. Tussen beide AeroX warmtewisselaars bevindt zich een gesloten watercircuit.

De uitgaande luchtstroom wordt door de eerste warmtewisselaar geleid en geeft kou of warmte af aan het water dat door het slangenpakket van de warmtewisselaar stroomt.  Dit water dient als aanvoer voor de warmtewisselaar bij de ingaande lucht en zal daar de ingaande lucht verwarmen respectievelijk koelen.

Mocht de gewenste temperatuur nog niet bereikt zijn, dan kan op conventionele wijze de temperatuur op de juiste waarde gebracht worden.

 

Voordelen AeroX

 

Berekening terugverdientijd met Exegy AeroCalc

Onderstaand rekenvoorbeeld laat zien hoe wij met de Exegy AeroCalc  een snelle indicatie van de terugverdientijd kunnen geven.

Hoeveelheid te verversen lucht op een koude winterdag: 50000  m³/uur
Actuele buitentemperatuur: -7 °C
Actuele buiten-RV: 90 %
Actuele staltemperatuur: 28 °C
Actuele stal-RV: 70 %

Met de AeroX in split-coil-opstelling kan de buitenlucht van -7 °C met de teruggewonnen restwarmte uit de uitgaande lucht ruim 11 °C voorverwarmd worden. Normaalgesproken zou deze energie weg geventileerd worden.

 

 

Over een heel jaar bekeken zal op basis van energiebesparing de terugverdientijd tussen de vier en zes jaar liggen. Als tijdens warme periodes een productiestop voorkomen kan worden, dan zou de terugverdientijd zelfs minder dan 1 jaar kunnen zijn. Het klimaat in de hal zal stabieler zijn. Door de hogere inblaastemperatuur kan er met dezelfde hoeveelheid energie meer geventileerd worden.

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het