NL

Voorconditionering agrarische sector

Constantere temperatuur van verversingslucht
Voorconditionering agrarische sector

Geschikt voor de intensieve veehouderij.


Voorconditioneren verversingslucht met behulp van grondwater

In de intensieve veehouderij gelden strikte regels volgens welke de agrarisch ondernemer moet ventileren. Deze ventilatierichtlijnen zijn opgesteld op basis van het aantal dieren in de stal.

In de praktijk betekent dit, dat ‘s winters warme lucht de stal uitgeblazen wordt, terwijl in warme zomers de kou uit de stal geventileerd wordt en vervangen wordt door warme buitenlucht. In beide gevallen zal dit het klimaat en daarmee de gezondheid van de dieren niet ten goede komen. Er zal dus verwarmd respectievelijk gekoeld moeten worden om het klimaat zo optimaal mogelijk te houden. En dit gaat op zijn beurt weer gepaard met een hoog elektriciteitsverbruik en de daarbij behorende kosten.

De AeroX lucht-water warmtewisselaar kan met behulp van grondwater de lucht voorconditioneren. De verversingslucht zal daardoor constanter van temperatuur zijn en hoeft minder verwarmd of gekoeld te worden. Resultaat: een aanzienlijk lager energieverbruik.

Werking

De buitenlucht wordt door het AeroX slangenpakket de stal in gezogen. Door deze slangen stroomt water, dat de temperatuur van het grondwater heeft aangenomen. De temperatuur van het grondwater is gedurende het gehele jaar vrij constant. Op veel plaatsen in Nederland ligt de temperatuur van het grondwater ergens tussen de 10 en 15 °C. In de winter zal de lucht in het slangenpakket daardoor opwarmen. In de zomer daarentegen zal deze lucht afkoelen. Een positief bijeffect is, dat zich – afhankelijk van de actuele luchtvochtigheid - condens op de warmtewisselaar zal vormen. De stallucht zal daardoor droger worden, hetgeen door de dieren als prettig wordt ervaren.

 

Voordelen AeroX warmtewisselaar

 

Berekening terugverdientijd met Exegy AeroCalc

Onderstaand rekenvoorbeeld laat zien hoe wij met de Exegy AeroCalc  een snelle indicatie van de terugverdientijd kunnen geven.

              

    

Hoeveelheid te verversen lucht op een warme zomerdag: 50000  m³/uur
Actuele buitentemperatuur: 30 °C
Actuele buiten RV: 70 %
Temperatuur aanvoerwater warmtewisselaar: 14 °C

In deze situatie kan de lucht gekoeld worden van 30 °C naar 23 °C.
Daarbij ontstaat tevens condens op het slangenpakket, waardoor drogere lucht de stal binnenkomt.

 


Wanneer dit de dagelijkse situatie zou zijn gedurende een jaar lang, berekenen we met de ExegyAeroCalc een terugverdientijd tussen de drie en vijf jaar. Deze terugverdientijd is uitsluitend gebaseerd op het lagere energieverbruik. De betere dierprestaties (kengetallen) en het verminderde antibioticagebruik hebben nog eens een extra positief effect op de terugverdientijd. Het klimaat in de stal zal stabieler zijn. Door de hogere inblaastemperatuur in de winter kan er met dezelfde energiehoeveelheid meer geventileerd worden. De voederconversie zal daardoor verbeteren. Verder zal de maximale ventilatie in de zomer beduidend lager zijn, hetgeen de uitstoot van ammoniak en fijnstof ten goede komt.

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het